Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
nedeľa, 26. apríl 2015
Športový deň SvF 2015
Naši študenti zažiarili v súťaži Naprojektuj svoj dom

Naši študenti zažiarili v súťaži Naprojektuj svoj dom

V septembri minulého roku vyhlásila rimavskosobotská spoločnosť DELFT, s.r.o.(správa a údržba nehnuteľností) novú súťaž Naprojektuj svoj dom. Jej partnermi sú Murexin, s.r.o., IMAR, s.r.o., a Svet energií. Cieľom súťaže je podpora mladých, talentovaných študentov a hľadanie riešení pre zdravé a ekonomicky dostupné bývanie v zmysle obstarania, ale aj prevádzky rodinného domu. Hlavným zámerom bolo nájsť čo najzaujímavejší projekt, ktorý by bol dostupný mladým rodinám z hľadiska nízkej obstarávacej ceny, a samozrejme, aj z hľadiska nízkej energetickej náročnosti. Aj preto, museli študenti dodržať „dané limity“ - neprekročiť sumu 40 tisíc eur za materiál na stavbu a obytnú plochu 100 m2.

 

Do novej súťaže Naprojektuj svoj dom sa zapojilo celkovo 20 študentov vysokých škôl z celého Slovenska, šesť jednotlivcov a šesť tímov. Spolu podali 12 súťažných projektov rodinných domov. 

Viac

vzdelávanie

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

  Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti S potešením ... Viac

medzinárodné aktivity

Spolupracujúce univerzity

 Belgicko  B GENT01 -  Universiteit Gent ;   Erasmus+   B LEUVEN01 ... Viac
 
© 2015 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027