Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
piatok, 19. december 2014
stavebnafakultaSk
Pozvánka na PLES 2015!

Pozvánka na PLES 2015!

Vážené kolegyne a kolegovia, 

plesové stretnutia učiteľov a zamestnancov, podnikateľov a priateľov Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa už tradične konajú začiatkom februára. Sú úspešným pokračovaním začatej tradície, ktorá nám všetkým opäť po roku pripomína, že obdobie plesových fašiangov tu bude čo nevidieť.

Viac
Ocenenie z medzinárodnej súťaže BEFFA 14 aj pre bakalára SvF STU

Ocenenie z medzinárodnej súťaže BEFFA 14 aj pre bakalára SvF STU

Tento rok sa konal 2. ročník medzinárodnej súťaže BEFFA 14 (česko-slovenská súťaž architektonicky, konštrukčne a energeticky výnimočných stavieb). Súťaž odborne garantovalo Vysoké technické učení v Brně v spolupráci s univerzitami ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec a TU Zvolen.

Viac

vzdelávanie

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

  Prerušená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti   ... Viac

medzinárodné aktivity

 
© 2014 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027