Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
štvrtok, 27. november 2014
Poznáme Stavbu roka 2014

vzdelávanie

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

Dôležitý oznam: Technická odstávka - zmena v zbere dát pre evidenciu publikačnej činnosti ... Viac

medzinárodné aktivity

 
© 2014 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027