Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
štvrtok, 5. marec 2015
geodézia a kartografia – bakalárskeho štúdia.
Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre obdobie 2015-2019

Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre obdobie 2015-2019

         

Harmonogram volieb:

16.2.2015 - 23.2.2015     posielanie kandidátok na adresu vedenie@zssvf.sk

23.2.2015 - 2.3.2015       zverejnenie kandidátok

2.3.2015 - 6.3.2015         voľby vo vestibule SvF

Viac

vzdelávanie

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

  Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti S potešením ... Viac

medzinárodné aktivity

 
© 2015 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027