Stavebná fakulta STU v Bratislave

Prejsť na obsah
Chcem vedieť viac

Podľa rebríčka ARRA dlhodobo najkvalitnejšia z troch stavebných fakúlt na Slovensku nielen čo do rozsahu (množstvo študijných programov), ale aj kvality štúdia, ktoré je zamerané na prax a budúce uplatnenie absolventov na Slovensku a v Európe.