Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Študijné plány na akademický rok 2017 / 2018

Rozvrhy na ZS 2017/2018

Brožúra - študijné programy 2017-18

Harmonogram študijných povinností - kalendár


Informácie k ubytovaniu 

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo pravidelne menené v intervale max. 180 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkný kláves "F5" pre najnovšiu verziu):

Návod na prácu v AIS nájdete TU.

Návod na elektronický zápis nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do ZS nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do LS nájdete TU.

Návod na predzápis na letný semester nájdete TU.

Návod na tvorbu rozvrhov nájdete TU.

Návod na prihlasovanie sa na tému ZP a DP nájdete TU.

Návod na vkladanie záverečných (diplomových, dizertačných) prác do AIS nájdete TU.

Sprievodca doktorandským štúdiom TU

Zmena hesla v AIS TU.

Tlačiva


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.