Prejsť na obsah
Študenti

Od 6.7.2017 do 16.7.2017 prebieha elektronický zápis študentov do zimného semestra akademického roka 2017/2018.

Všetci študenti sú povinný vykonať e-zapis v uvedenom termíne.

Harmonogram pre administratívnu časť zápisov (potvrdenia o štúdiu, ISIC, ...) je uvedený TU


Chcete ísť do zahraničia na pracovnú stáž? Plagát, Informácie.

Študijné plány na akademický rok 2017 / 2018
Rozvrhy na ZS 2017/2018 (v príprave)
Zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov zimného semestra 2017/2018, ktoré sa nebudú otvárať pre  Bc. a pre Ing. štúsium nájdete v časti "Študijné plány na akademický rok 2017/2018. Po otvorení súboru stlačte kláves "F5" kvôli zobrazeniu aktualizovanej stránky!
Harmonogram študijných povinností študentov v akademickom roku 2016/2017
Harmonogram študijných povinností študentov v akademickom roku 2017/2018 

Informácie k ubytovaniu 

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo pravidelne menené v intervale max. 180 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkný kláves "F5" pre najnovšiu verziu):

Návod na prácu v AIS nájdete TU.

Návod na elektronický zápis nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do ZS nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do LS nájdete TU.

Návod na predzápis na letný semester nájdete TU.

Návod na tvorbu rozvrhov nájdete TU.

Návod na prihlasovanie sa na tému ZP a DP nájdete TU.

Návod na vkladanie záverečných (diplomových, dizertačných) prác do AIS nájdete TU.

Sprievodca doktorandským štúdiom TU

Zmena hesla v AIS TU.


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.