Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov SvF
Informácie pre študentov na najbližšie obdobie:

Anketa "Evaluácia predmetov" - hodnotenie pedagogického procesu študentmi za zimný semester akademického roka 2016/17 je otvorená od 12.1.2017 do 18.2.2017.

Od 25.11.2016 18:00 do 25.1.2017 je otvorený predzápis predmetov na letný semester a. r. 2016/2017, ale už iba bez možnosti zmien. Je to iba kvôli podaným žiadostiam a možnosti schválenia garantmi predmetov.Študijné plány na akademický rok 2016 / 2017
Rozvrhy na LS 2016/2017 (v príprave)
Zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov letného semestra 2016/2017, ktoré sa  nebudú otvárať pre  Bc;  pre   Ing.   Po otvorení súboru stlačte kláves "F5" kvôli zobrazeniu aktuálnej stránky!
Harmonogram študijných povinností študentov v akademickom roku 2016/2017

Informácie k ubytovaniu 


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo pravidelne menené v intervale max. 180 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkný kláves "F5" pre najnovšiu verziu):

Návod na prácu v AIS nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do ZS nájdete TU.

Návod na registráciu predmetov do LS nájdete TU.

Návod na predzápis na letný semester nájdete TU.

Návod na elektronický zápis nájdete TU.

Návod na tvorbu rozvrhov nájdete TU.

Návod na prihlasovanie sa na tému ZP a DP nájdete TU.

Návod na vkladanie záverečných (diplomových, dizertačných) prác do AIS nájdete TU.

Sprievodca doktorandským štúdiom TU

Zmena hesla v AIS TU.


Študijné oddelenie, integrátori a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.