Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 od 01.09.2016 do 31.08.2017Zimný semester od 19.09.2016 do 12.02.2017
Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 19.9.2016
Výučba (13 týždňov) od 19.09.2016 do 22.12.2016
Jesenné prázdniny 31.10.2016 a 18.11.2016
Zimné prázdniny od 24.12.2016 do 01.01.2017
Skúškové obdobie (6 týždňov) od 23.12.2016 do 12.02.2017
Letný semester  od 13.02.2017 do 31.08.2017
Výučba (13 týždňov)  od 13.02.2017 do 21.05.2017
Jarné prázdniny od 14.04.2017 do 18.04.2017
Skúškové obdobie (6 týždňov)   od 22.05. 2017 do 02.07.2017
Letné prázdniny od 03.07.2017 do 31.08.2017
Ročníky končiace inžinierske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov) od 13.02.2017 do 12.05.2017
Odovzdanie diplomovej práce  do 18.05.2017
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia  19.05.2017
Recenzie diplomových prác   od 22.05.2017 do 02.06.2017
Štátne skúšky inžinierského štúdia 26.05., 02.06., 09.06.2017
Obhajoba diplomových prác od 13.06.2017 do 15.06.2017
Promócie inžinierskeho štúdia  29. a 30.06.2017
Ročníky končiace bakalárske štúdium – úprava dĺžky letného semestra
Výučba (12 týždňov)  od 13.02.2017 do 12.05.2017
Odovzdanie bakalárskej práce  do 11.05.2017
Skúškové obdobie (4 týždne)  od 15.05.2017 do 13.06.2017
Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia o 12:00   13.06.2017
Recenzie bakalárskych prác od 15.05.2017 do 09.06.2017
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia od 19.06.2017 do 21.06.2017
Promócie bakalárskeho štúdia 06. a 07.07.2017
Zápisy do vyšších ročníkov
Registrácia predmetov na ZS ak. roka 2017/18 od 02.05.2017 do 10.05.2017
Elektronický zápis do ZS akademického roka 2017/18 od 06.07.2017 do 13.07.2017
Zápis znovuprijatých študentov  10.7.2017