Prejsť na obsah
Študenti

Rozvrh hodín na letný semester 2016/2017 

Rozvrhy hodín sa môžu ešte priebežne upraviť. Pre správne zobrazenie rozvrhu si po výbere rozvrhu stlačte funkčný kláves "F5" (obnovenie stránky - Refresh). Záväzné termíny rozvrhov budú zobrazené vo Vaših priradených rozvrhoch v AIS.


Bakalárske štúdium

Ročníky spolu:

B-CE;B-CExA     B-MPM;B-MaPM   B-STOP   B-VSH


1. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

Jazyky:   AJ   NJ  SJ

2. ročník

B-GAK   B-IKD   B-KKP   B-PSA   B-TMS

Jazyky:   AJ   NJ 

3. ročník

B-GKK   B-IKD   B-PSA   B-TMS 

4. ročník

B-PSA Inžinierske štúdium

Ročníky spolu:

I-CE;I-CExA   I-KKP   I-MPM   


1. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS               I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSH

2. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS-BIK-DOS   I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSH