Prejsť na obsah Textová verzia
piatok, 30. január 2015

Priemyselná rada

Zoznam členov priemyselnej rady:

Ing. Daniel Baláž,  generálny riaditeľ, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber-Terranova
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.,  prodekan pre vzťahy s verejnosťou, Stavebná fakulta STU v Bratislave,  predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
Ing. Imrich Béreš,  predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Ing. Igor Beroun,  generálny riaditeľ, JOHNSON CONTROLS Česká republika a Slovensko 
Ing. Anton Bezák, PhD., hosť. prof.,  generálny riaditeľ, Ingsteel, s r.o. Bratislava
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,  prodekan pre rozvoj fakulty, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Mikuláš Bobik, CSc.,  riaditeľ, Applied Precision, s.r.o. Bratislava
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.,  Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ,  Baumit, spol. s r.o. Bratislava
Ing. Marek Gálik, CSc.,  generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Trnavská vodárenská spol., a.s. Piešťany
Ing. Peter Halász,  riaditeľ, Jaga group, s.r.o., Bratislava
Dipl.-Ing. Juraj Hirner,  konateľ a riaditeľ podnik. oblasti pozemné a inž. staviteľstvo, ZIPP Bratislava,  s. r. o.
Ing. Oto Hornáček,  generálny riaditeľ, HORNEX, a.s.
Ing. Marián Kmeť,  riaditeľ,  SOLHYDRO, s.r.o. Bratislava
Ing. Tibor Kočvara,  generálny riaditeľ, Skanska SK, a.s.
Ing. Miroslav Leško,  riaditeľ Premac, s.r.o. Bratislava
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,  dekan, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Zsolt Lukáč,  prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Ján Majerský, PhD.,  riaditeľ, PROMA, s.r.o Žilina
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.,  prodekan pre vzdelávanie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. František Ohrablo, PhD.,  čestný predseda ZAaP Stavebnej fakulty STU v Bratislave
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.,  Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Slavomír  Podmanický,  generálny riaditeľ, REMING Consult, a. s.
Ing. Peter Pochaba,  generálny riaditeľ, ABC Klíma, s.r.o., Bratislava
Ing. Jozef Ružanský,  generálny riaditeľ, DREVONA, a.s., Bratislava
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.,  prorektor pre rozvoj, STU v Bratislave
doc. Ing. Peter  Suchánek, CSc.,  REHAU, s.r.o., Bratislava
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,  prodekan pre VVČ a ZV, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Róbert Šinály,  podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, EUROVIA SK, a. s. Košice
Alan Šišinački,  predseda predstavenstva, Holcim Slovensko, a.s.
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.,  predseda ZAaP Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Ing. Miroslav Trnovský,  konateľ, SkyBau, s. r. o., Žilina 
Ing. Vladimír Uhlík,  generálny riaditeľ, Geodézia, a.s., Bratislava
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., 
Ing. Anton Viazanko,  riaditeľ, Durisol-Stav, s.r.o., Bratislava
Ing. František Zvrškovec,  prezident, Divident Group Sk, Bratislava


 

Pridané: 20.11.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027