Prejsť na obsah
SvF

V súlade s § 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov schválil akademický senát fakulty nasledovné zloženie disciplinárnej komisie SvF STU:

  

Predseda:

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.


Členovia:

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Ing. Marek Fraštia, PhD.

doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Petra Danišová

Ing. Kristína Vaňová

Bc. Monika Pračková

Bc. Matej Škuláň


Tajomník:

Ing. Antónia Laščeková