Prejsť na obsah
SvF

PREDSEDNÍCTVO AS:

 

Predsedníčka:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.            

Podpredsedníčka:

JUDr. Jana Zajacová, PhD.                 

Členovia predsedníctva:

prof. Ing. Ľudovít Fillo,PhD.                

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.       

Petra Danišová

Bc. Kristína Vaňová                            

 

ČLENOVIA AS:

 

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Naďa Antošová,PhD.            

doc. Ing. Katarína Bačová,PhD.          

prof. Ing. Ivan Baláž,PhD.                   

Ing. Peter Buday,PhD.                        

PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.

prof. Ing. Ľudovít Fillo,PhD.                

Ing. Marek Fraštia, PhD.                    

Mgr. Zita Herzánová

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.            

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec,PhD.          

doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.            

doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.            

Ing. Ján Karel, PhD.                            

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.           

Ing. Mária Kurčová, PhD.                   

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.       

doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.        

Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.         

Ing. Alena Struhárová, PhD.               

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.                   

JUDr. JanaZajacová, PhD.                  

 

Študentská časť:

Ondrej Bruncko                                  

Bc. Monika Csehová

Petra Danišová

Andrea Dobiášová                              

Bc. Barbora Junasová                               

Bc. Maroš Kamenský                          

Bc. Anna Kosíková                              

Jozef Kováč                                         

Bc. Matúš Mlynarčík                          

Monika Pračková

Bc. Kristína Vaňová