Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Katedra fyziky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11

810 05 Bratislava

3. poschodie

SEKRETARIÁT:

pani Balážová Libuša

tel.: +421 2 32 888 421

miestnosť C307

email:  libusa.balazova@stuba.sk