Prejsť na obsah
SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Radlinského 11
810 05 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Sekretariát dekana:
tel.: +421 2 5292 3006
fax: +421 2 5296 7027

Študijné oddelenie:
+421 2 5927 4725

Ekonomické oddelenie:
+421 2 5927 4510

Mzdové oddelenie:
+421 2 5927 4477
+421 2 5927 4475

Oddelenie prevádzky:
+421 2 5927 4481

Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov:
+421 2 5927 4726

Knižnica a informačné centrum:
+421 2 5927 4494
+421 2 5927 4495

Centrum informačných technológií:
+421 2 5927 4319

Oddelenie ľudských zdrojov:
+421 2 5927 4470
+421 2 5927 4305

Iné pracoviská