Jump to content
Department of Physics
 1. Baník, Ivan: An Explanation of Optical Phenomena in Non-Crystalline Semiconductors. In: Central European Journal of Physics, Volume 3, Number. 2, Pages 270-302
 2. Baník, Ivan: Optical Bandwidth of the Forbidden Band in Non-Crystaline Semiconductors on the Base Barrier Model. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2005", Pages 7-11, Czech Technical University, Praha 2005
 3. Chovancová, Marcela: Attitude of Teachers to Pictorial Form of Problems from Physics. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2005", Pages 36-39, Czech Technical University, Praha 2005
 4. Janetka, Igor: On the Biased Delta-Barrier Embedded in a Crystalline Lattice. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2005", Pages 232-235, Czech Technical University, Praha 2005
 5. Janetka, Igor: Exemplification of the Transmission Coefficient for the Biased Delta-Barrier Embedded in a Crystalline Lattice. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2005", Pages 236-239, Czech Technical University, Praha 2005
 6. Janetka, Igor: On the Transmission Coefficient for the Biased Delta-Barrier Embedded in a Crystalline Lattice. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2005", Pages 240-243, Czech Technical University, Praha 2005
 7. Chovancová, Marcela: Tvorivé experimenty vo výučbe fyziky. In: Proceedings of International Conference " Výskum a vyučovanie fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania", Pages 150-154, Slovak University of Agriculture, Nitra 2005
 8. Baník, Ivan: A New View at the Parallel Temperature Shift of Exponential Tails of Optical Absorption in Non- crystalline Semiconductors. In: Proceedings of International Conference "Výskum a vyučovanie fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania", Pages 14-17, Slovak University of Agriculture, Nitra 2005
 9. Palacková, Alena: Thermal Conductivity of Basic Rubber Composite. In: Proceedings of seminar "Thermophysics 2004", Pages 78-80, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2005
 10. Baník, Ivan: The Mechanism of the Photoluminescence in Chalcogenide Glasses at Low Temperature: Education. In: Sborník příspěvků z medzinárodní konference "Trendy technického vzdělávaní 2005", Pages 414-422, Votobia, Praha 2005
 11. Baník, Ivan - Baník, Rastislav: Didaktický pohľad na zákony zachovania. In: Zborník príspevkov z konferencie "DIDMATTECH 2005", strany 8-12, Prešovská univerzita, Prešov 2005
 12. Zámečník, Jozef - Veselský, Juraj: Dištančné vzdelávanie ako forma celoživotného vzdelávania. In: Zborník príspevkov z konferencie "DIDFYZ 2004", strany 48-52, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2005
 13. Chovancová, Marcela: Bernoulliho rovnica trochu inak. In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 14. Chovancová, Marcela: Fyzika v kúzlach, In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 15. Chovancová, Marcela: Záhadná sila robí zázraky, In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 16. Baník, Ivan - Machovič, Ľubomír: Vynútené kmity - netradičné experimenty. In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 17. Baník, Ivan - Baník, Rastislav: Experimenty k téme povrchové javy. In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 18. Machovič, Ľubomír - Baník, Ivan: Nie je váženie ako váženie. In: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, Praha 2005
 19. Veselský, Juraj - Lukovičová, Jozefa - Kleja, Peter - Palacková, Alena - Chovancová, Marcela - Holúbek, Matúš: Fyzika - Návody na laboratórne práce. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2005