Jump to content
Department of Theoretical Geodesy
Contact:
Department of Theoretical Geodesy
Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava
Radlinskeho 11, 810 05 Bratislava, Slovak Republic

E-mail: juraj.janak [at] stuba.sk
Tel: +421 259 274 537

Teaching Activities:
Lectures: Geodynamics, Geometry and relativity in geodesy, Gravimetry, Mathematical Modelling in Geodesy, Physical Geodesy 1, Physical Geodesy 2, Programming

Research:

  • Gravity field modeling using gravimetric and gradiometric data
  • Monitoring of hydrological mass variation based on temporal variation of gravity field
  • Measurement, analysis and interpretation of absolute and relative gravity measurements
  • Determination of gravity effects caused by topographic masses

Projects:

  • VEGA 1/0954/15:: Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme. (2015-2017)
  • VEGA 1/0750/18:: Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútne a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS. (2018-2020)
  • VEGA 1/0775/08: Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní. (Refinement of the Earth gravity field models using gradiometric measurements). (2008-2010)
  • VEGA 1/1092/11: Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými údajmi. (Use of the European satelite mission GOCE data and its effective combination with the surface gravity data). (2011-2013)