Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

Hlavné oblasti výskumu ktorým sa katedra venuje sú najmä:

  • Pretlačenie lokálne podopretých dosiek a ich zosiľňovanie
  • Prvky vystužené a zosilnené výstužami GFRP
  • Betóny z recyklovaného kameniva
  • Trvanlivosť mostov - vplyv chloridov a karbonatizácie

Katedra má k dispozícii dve laboratória. Jedno, menšie, priamo v budove SvF STU, kde sa skúmajú najmä materiálové vlastnosti betónov ako napr. pevnosť v tlaku, modul pružnosti, pevnosť v ťahu pri ohybe, skúšky CMOD a pod. Druhé laboratórium je situované v mestkej časti Trnávka, kde je možnosť skúšania veľkých prvkov do dĺžky až cca 20 metrov a stĺpov do výšky až cca 4 metre. Toto laboratórium disponuje ťažkými hydraulickými sytémami a modernou meracou aparatúrou na meranie pomerných pretvorení, deformácií, reakčných síl a podobne. Pre prax a výskumné inštitúcie ponúkame spoluprácu v oblasti vedy a výskumu na vysokej úrovni nadväzujúc na bohatú históriu a skúsenosti.

Laboratórium KBKM má bohatú históriu a skúsenosti so skúškami veľkorozmerových prvkov.

Historická fotka z Centrálneho laboratória v mestkej časti Trnávka.

Skúšky pretlačenia lokálne podopretých dosiek.

Skúšky šmykovej odolnosti mostovkovej dosky.

Skúška únosnosti mostného segmentu v priečnom smere.

Skúšky únosnosti stĺpov.

Skúšky dosiek vystužených GFRP.

Materiálové skúšky - pevnosť hranola v tlaku.

Skúška predpätého nosníka.

Nosník vystužený GFRP.

Testovanie monitorovacieho systému pre škáry segmentových mostov.

Kalibrácia tenzometrov.