Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Meno

Zaradenie

E-mail

Telefón

02/32 888...

Miestnosť

Balážová Libuša

sekretárka

libusa.balazova@stuba.sk

421 

C307

Čekon Miroslav, 

Doc., Ing., PhD. 

docent, zástupca vedúceho katedry

miroslav.cekon@stuba.sk 

489

C303

Jurči Milan

Mgr., PhD.

odborný asistent

milan.jurci@stuba.sk 

421

C304

Kačur Jozef

Prof., RNDr., DrSc.

vedecký pracovník

jozef.kacur@stuba.sk 

C317

Lukovičová Jozefa

Doc., RNDr., PhD. 

vedecký pracovník

jozefa.lukovicova@stuba.sk 

C318

Medveď Igor

Prof., RNDr., PhD.

profesor, vedúci katedry

igor.medved@stuba.sk 

403 

C306

Mihala Patrik

Mgr.

vedecký pracovník

patrik.mihala@stuba.sk

C318

Pavlendová Gabriela

Doc., Ing., PhD.

docentka

qpavlendova@stuba.sk 

490 

C309

Urbán Daniel

Ing., PhD.

odborný asistent

daniel.urban@stuba.sk

548

C308

Čurpek Jakub

Ing., PhD.

odborný asistent

jakub.curpek@stuba.sk

492

C302

Cabanová Terézia

Ing.

interná doktorandka

terezia.cabanova@stuba.sk

Kuruc Michal

Ing.

interný doktorand

michal.kuruc@stuba.sk

484

C301