Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Cena

Meno, priezvisko

súťažiacich, tituly

Roč. Stup.

Štud.

prog.

Názov práce Vedúci práce

1

Michael Šimo 2. 1. IKDS

Marťanské hodinky

Prezentácia

RNDr. Peter Šín, PhD.

2

Viktória Hradecsná

Natália Gachová

2. 1. PSA Tepelné mosty Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

3

Anton Kňažko

Denis Kopásek

1. 1. IKDS Tepelné prestupy v pasívnom dome Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Lívia Pápayová

Mária Girašková

1. 1. PSA Coriolisova sila Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 

Lea Mudríková 1. 1. PSA Búrky Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Jozef Olašák

Sára Grmanová

1. 1. PSA Hračky a fyzika Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Veronika Christova

Leonard Duleba

1. 1. IKDS Teória relativity Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Funkcia Tituly, meno, priezvisko Organizácia/katedra
Predseda prof. Ivan Baník, PhD.

externý člen /

bývalý člen KFYZ

Členovia Mgr. Michal Kopčok KFYZ
RNDr. Jozef Leja ÚMF SjF STU
RNDr. Oľga Koronthalyová, PhD. ÚSTARCH SAV
Tajomník Ing. Karol Binek KKPS

Prepojenie na Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA) nájdete na http://sosa.sk/