Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Cena.

Meno

priezvisko

Roč. Stup.

Štud.

prog.

Názov práce Vedúci práce

1

Viktória Sósová

Mária Kocourková

Martin Zvonár

3.

2.

2.

1.

1.

1.

TMS

TMS

TMS

Tepelné mosty a výskyt plesní

Prezentácia

Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

2

Kristína Doubková

Roman Červenka

Daniel Beutelhauser

1.

1.

1.

1.

1.

1.

IKD

IKD

IKD

Hologramy - fyzika a hra

Prezentácia

RNDr. Peter Šín, PhD.
Samuel Mázor 3. 1.  PSA

Marťanský čas

Prezentácia

RNDr. Peter Šín, PhD.

Nikoleta Kaníková

Bc. Kristína Kaníková

3. 

1.

1.

2.

TMS

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií

Prezentácia

Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Kristína Harvišová 1.  1.  PSA Vodné elektrárne Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Funkcia

Predseda

1. člen

2. člen

3. člen

Tajomník

Tituly, meno, priezvisko

prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

RNDr. Mária Minárová, PhD.

prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc. 

Mgr. Michal Kopčok

Ing. Zuzana Némethová

Organizácia/katedra

KFYZ

KMDG

externý člen

KFYZ

KVHK