Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Implemenácia nových netradičnách formiem fyzikálneho vzdelávania - cesta k vybudovanie spoľahlivejšieho fyzikálneho zázemia technikov s cieľom podporiť tvorbu a využitie moderných technológií a ich transfer do technickej praxe
ESF 13120120117
Trvanie: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007
Koordinátor projektu: Prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.

Program vyššieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v oblasti tepelno - vlhkostného správania sa budovy v kontexe najnovšších poznatkov vedy a výskumu
ESF 13120200041
Trvanie: 1. 9. 2005 - 31. 12. 2007
Koordinátor projektu: Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.