Prejsť na obsah
Katedra geotechniky
 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 7

ADE1 Bartošová, Monika: Zabivnyje piramidaľnyje svai.
In: Strojiteľnaja nauka i technika. - ISSN 1818-9792. - 2008, č.1 (2008), s. 102-106

ADE2 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília - Hrabovský, Otakar: Numerická analýza filyračnej stability poldra Bprša.
In: Geotechnika. - ISSN 1211-913X. - Roč.11, č. 2 (2008), s. 19-21

ADE3 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Numerická analýza kontaktných napätí pod štvorcovým plošným základom -- vplyv tuhosti a väzby na kontaktnej ploche.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 8 (2008), s. 21-26

ADE4 Kopecký, Miloslav: Engineering geological investigation for variant comparative assessment of the expressroad in the Eastern Slovakia.
In: Informace ČSSI. - ISSN 1213-4112. - Internetová příloha k číslu 2008/2: Jevy, konání a díla : www.fast.vsb.cz/cssi (2008), s. 1-6

ADE5 Kopecký, Miloslav - Černý, Miroslav: Sanácia zosuvu odrezu pre železničné depo v Bratislave.
In: Silnice a železnice. - ISSN 1801-822X. - Roč. 3,č. 3 - Příloha (2008), s. 2-4

ADE6 Kuzma, Jozef - Černý, Miroslav: Properties improvement of clay subsoil by electro-osmosis and cations exchange.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 8 (2008), s. 45-50

ADE7 Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Vplyv geotechnických faktorov na spoľahlivosť historických objektov.
In: Roczniki inžynierii budowlanej. - ISSN 1505-8425. - Zeszyt 8 (2008), s. 83-86

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 5

ADF1 Baliak, František: Najčastejšie príčiny vzniku zosuvov pri stavebnej činnosti.
In: Almanach znalca. - ISSN 1336-3174. - Roč. 7,č. 1-2 (2008), s. 40-43

ADF2 Baliak, František: Špecifiká inžinierskogeologického prieskumu pri výstavbe občianskych stavieb na svahu.
In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč.4,č.1-2 (2008), s. 28-30

ADF3 Baliak, František: Špecifikácia inžinierskogeolgockého prieskumu pri výstavbe občianskych stavieb na svahu.
In: Stavebnícka ročenka 2009. - Bratislava : Jaga Group, 2008. - ISBN 978-80-8076-059-5. - S. 156-158

ADF4 Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin - Martinčeková, Tamara - Šimeková, Júlia: Atlas zosuvov.
In: Enviromagazín. - ISSN 1335-1877. - Roč.13,č.5 (2008), s. 8-9

ADF5 Súľovská, Monika: Expected and actual seepage through the bodies ang subsoils of earth dams.
In: Slovak Journal of Civil Engineering. - ISSN 1210-3896. - Vol. 16, No. 1 (2008), s. 19-28

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 22

AFC1 Baliak, František - Bráz, Zoltán: Použitie máp svahových porúch pri posudzovaní stability stavebných konštrukcií.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 135-140

AFC2 Baliak, František: Poznatky z inžinierskogeologického hodnotenia niektorých skalných hradných masívov na Slovensku.
In: Pražské geotechnické dny 2008.Význam geotechniky při ochraně historických objektů - interakce nových a starých staveb : Odborný seminář.Praha,ČR,26.-27.5.2008. - Praha : Stavební geologie Geotechnika,a.s., 2008. - nestr.

AFC3 Bednárová, Emília - Mészáros, Tibor - Minárik, Marián: Anomalies or Regularities in Dam´s Behaviour?
In: Operation, Rehabilitation and Up-Grading of Dams : 76th Annual Meeting. International Commission on Large Dams. Symposium. Sofia, Bulgaria, 4.6.2008. - Sofia, 2008. - nestr.

AFC4 Bednárová, Emília - Uhorščák, Ľubomír - Mészáros, Tibor: Problémy priehrad súvisiace s ich zaviazaním do svahov údolia.
In: XXXI. Přehradní dny 2008 : Sborník příspěvků - sv.1. Příspěvky I.část. Brno,10.-12.6.2008. - : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008. - S. 157-162

AFC5 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka: Skúsenosti z navrhovania sanačných opatrení ochrannej hrádze pod Gabčíkovom.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 75-80

AFC6 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka - Marikovičová, Andrea - Minárik, Marián: Using of Geophysics and Statistics by Monitoring of Dams. : Symposium Operation, Rehabilitation and Upgrading of Dams.
In: Operation, Rehabilitation and Up-Grading of Dams : 76th Annual Meeting. International Commission on Large Dams. Symposium. Sofia, Bulgaria, 4.6.2008. - Sofia, 2008. - nestr.

AFC7 Černý, Miroslav - Pivarč, Ján: Porovnanie výhodnosti zlepšenia vlastností podložia pomocou štrkového vankúša a štrkových pilierov.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 19-24

AFC8 Gužík, Matej: Micropiles - Design.
In: Geotechnika Belarusi:Nauka i praktika : Sbornik statej meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferenciji.Minsk,20.-22.10.2008. - Minsk : BNTU, 2008. - ISBN 978-985-525-029-7. - nestr.

AFC9 Gužík, Matej: Micropiles - Design aspect.
In: 11th Baltic sea geotechnical conference : Geotechnics in maritime engineering.Gdansk,Poland,15.-18.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-83-602610-7-1. - S. 949-956

AFC10 Hulla, Jozef: Stabilita stavieb na zaplavovaných územiach.
In: Polní geotechnické metody 2008 : 28. mezinárodní seminář, Česká republika, Ústí na Labem. - Ústí nad Labem : AZ CONSULT spol.s.r.o., 2008. - ISSN 1213-1237. - S. 35-40

AFC11 Kuzma, Jozef - Sumec, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Influence of Loading Intensity Changes on Increasing of Settlement of the Difficult Building Object.
In: Jubilee international scientific conference VSU´2008 : Proceedings Vol.2.Sofia,Bulgaria,29.-30.5.2008. - Sofia : L.Karavelov Civil engineering higher school Sofia, 2008. - ISBN 978-954-331-020-3. - S. 13-18

AFC12 Kuzma, Jozef - Sumec, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Requirements for the results of a geotechnical survey needed to foundation design of complicated structures.
In: Experimental Stress Analysis 2008 : 46th International scientific conference. Horní Bečva, Czech Republic, June 2-5, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1774-3. - S. 143-146

AFC13 Kuzma, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: The Influence of Engineering-geological Conditions on Construction of the Radioactive Waste Dump.
In: Geotechnical aspects of underground construction in soft ground (IS-Shanghai 2008) : The 6th International symposium,Shanghai,China,10.-12.4.2008. - Shanghai, 2008. - S. 228-232

AFC14 Lukáč, Michal - Marikovičová, Andrea: Analýza faktorov energetickej náročnosti sypaných priehrad.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 153-158

AFC15 Lukáč, Michal - Minárik, Marián: Poruchy a sanácie priehrad.
In: XXXI. Přehradní dny 2008 : Sborník příspěvků - sv.1. Příspěvky I.část. Brno,10.-12.6.2008. - : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008. - S. 7-12

AFC16 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Geotechnický audit enviromentálnych stavieb a záťaží.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 171-174

AFC17 Pivarč, Ján: Stone columns - comparison of different approaches in stone columns design.
In: Geotechnika Belarusi:Nauka i praktika : Sbornik statej meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferenciji.Minsk,20.-22.10.2008. - Minsk : BNTU, 2008. - ISBN 978-985-525-029-7. - nestr.

AFC18 Pivarč, Ján: Stone columns - Priebe`s theory reading : Geotechnics in maritime engineering.
In: 11th Baltic sea geotechnical conference : Geotechnics in maritime engineering.Gdansk,Poland,15.-18.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-83-602610-7-1. - S. 997-1003

AFC19 Pivarč, Ján: Štrkové piliere - Prehľad problematiky.
In: Juniorstav 2008 : 10.Odborná konference doktorského studia.Brno,23.1.2008. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008. - ISBN 978-80-86433-45-5. - nestr.

AFC20 Turček, Peter - Rakowski, Zikmund - Baslik, Rado: Highway three-tier surface geogrid reinforced wall : Monitoring.
In: The 4th European Geosynthetics Conference : Abstract book,7.-10.9.2008. - Edinburg : International geosynthetics society, 2008. - nestr.

AFC21 Turček, Peter - Ravinger, Roman: Kontrola tesnosti paženej stavebnej jamy.
In: Polní geotechnické metody 2008 : 28. mezinárodní seminář, Česká republika, Ústí na Labem. - Ústí nad Labem : AZ CONSULT spol.s.r.o., 2008. - ISSN 1213-1237. - S. 103-108

AFC22 Turček, Peter: Revitalizácia Zámockej ulice v Bratislave.
In: Pražské geotechnické dny 2008.Význam geotechniky při ochraně historických objektů - interakce nových a starých staveb : Odborný seminář.Praha,ČR,26.-27.5.2008. - Praha : Stavební geologie Geotechnika,a.s., 2008. - S. 13-14

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 19

AFD1 Baliak, František - Bráz, Zoltán: Charakteristika zosuvov na trase diaľnice D-1 v úseku Likavka - Ivachnová.
In: Q-2008.Kvalita a štrukturálne fondy : 10. medzinárodná cestná konferencia.Žilina,SR,15.-16.5.2008. - Žilina : Krupa print,s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-969681-5-2. - S. 193-198

AFD2 Baliak, František - Bráz, Zoltán: Geofaktory životného prostredia a rozvoj vidieka.
In: INTERREG IIIA.Rakúsko-Slovensko - projekt AGENDA 21 - Trvalo udržateľný rozvoj vidieka : Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,10.-11.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2918-5. - S. 55-61

AFD3 Baliak, František - Malgot, Jozef: Hodnotenie vplyvov výstavby VN na hornej Toryse na geologické prostredie.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 165-168

AFD4 Baliak, František: Účelové mapy svahových porúch a ich využitie v stavebnej praxi.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 21-26

AFD5 Baliak, František - Bráz, Zoltán: Vplyv geologických faktorov životného prostredia na stavebné činnosti.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD6 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka: Numerika ako súčasť prípravy protipovodňovej ochrany Bratislavy.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 225-230

AFD7 Chabroňová, Jana - Ledényiová, Tatiana: Razenie tunelov v mestách a ich vplyv na povrchovú výstavbu.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD8 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília: Numerická analýza filtračnej stability v protipovodňovej ochrane Bratislavy.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD9 Hric, Stanislav - Kopecký, Miloslav - Jaroš, Branislav: Inžinierskogeologický prieskum pre cestné stavby - nový technický predpis.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 11-15

AFD10 Hulla, Jozef - Súľovská, Monika: Rýchlostné zložky režimov prúdenia podzemných vôd.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 93-97

AFD11 Kopecký, Miloslav - Martinčeková, Tamara - Šimeková, Júlia - Ondrášik, Martin: Atlas zosuvov - výsledky riešenia geologickej úlohy.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 105-110

AFD12 Kopecký, Miloslav - Fabian, Marian: Inžinierskogeologický prieskum aktívnych zosuvov ohrozujúcich stožiare VVN.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 39-43

AFD13 Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin: Inžinierskogeologický prieskum zosuvov v trase projektovanej diaľnice D-1 v úseku Fričovce ? Svinia.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD14 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Geotechnický audit odkaliska Poša.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 191-196

AFD15 Ravinger, Roman: Hodnotenie poškodenia oporných múrov.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD16 Ravinger, Roman: Prieskum pre stavebné úpravy.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 34-39

AFD17 Šoltész, Július - Hruštinec, Ľuboš - Sedlák, Ján - Szöcs, Štefan - Kráľ, Emil: Návrh základových konštrukcií s uvážením interakcie s podložím.
In: Beton v podzemních a základových konstrukcích 2008 : 3.konference/Praha,ČR,25.-26.3.2008. - Praha : Česká betonářská společnost, 2008. - ISBN 978-80-87158-05-0. - S. 50-57

AFD18 Turček, Peter - Ravinger, Roman: Analýza porúch pri zakladaní obchodného domu.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

AFD19 Turček, Peter: Dôsledky podcenenia inžinierskogeologického prieskumu.
In: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - S. 16-21

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

AFG1 Turček, Peter - Rakowski, Zikmund - Baslik, Rado: Highway three-tier surface geogrid reinforced wall : Monitoring (Abstract).
In: The 4th European Geosynthetics Conference : Abstract book,7.-10.9.2008. - Edinburg : International geosynthetics society, 2008. - S. 67

AFK Postery zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

AFK1 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan - Frankovská, Jana: Geotechnical audit of impoundments in Slovakia.
In: REMTECH expo 2008.Remediation technologies : 2.Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati.Ferrara,24.-26.9.2008. - Ferrara, 2008. - nestr.

AFL Postery z domácich konferencií

Počet záznamov: 1

AFL1 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan - Frankovská, Jana: Geotechnical audit of enviromental structures.
In: Contaminated sites Bratislava 2008 : International conference.Bratislava,SR,16.-18.6.2008. - Bratislava : Geologický Ústav Dionýza Štúra, 2008. - nestr.

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

BAB1 Bednárik, Martin - Grünner, Karol - Holzer, Rudolf - Hrašna, Miroslav - Hulla, Jozef - Jánová, Vlasta - Kováčik, Miloš - Kováčiková, Mária - Liščák, Pavel - Matys, Mirko - Modlitba, Igor - Ondrášik, Martin - Pauditš, Peter - Petro, Ľubomír - Slivovský, Milan - Vlčko, Ján - Ondrášik, Rudolf - Wagner, Peter - Frankovská, Jana: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - 465 s. - ISBN 978-80-88974-99-4

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 9

BDE1 Gužík, Matej: Design aspects of micropiles.
In: Pollack Periodica. - ISSN 1788-1994. - Vol. 3, No. 2 (2008), s. 75-84

BDE2 Gužík, Matej: Graničnyje uslovija pri projektirovaniji buroinjekcionnych svaj.
In: Strojiteľnaja nauka i technika. - ISSN 1818-9792. - 2008, č.3 (2008), s. 79-80

BDE3 Gužík, Matej: Micropiles - State of Art.
In: Strojiteľnaja nauka i technika. - ISSN 1818-9792. - 2008, č.5 (2008), s. 81 - 84

BDE4 Gužík, Matej: Mikropiloty - aspekty pri návrhu.
In: Konstrukce. - ISSN 1213-8762. - Roč.7,č.1 (2008), s. 18-19

BDE5 Kuzma, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Stabilitné problémy sanácie cestného telesa v zosuvnom území Žiarskej kotliny.
In: Silnice a železnice. - ISSN 1801-822X. - Roč. 3,č. 3 - Příloha (2008), s. 19-26

BDE6 Pivarč, Ján: Gravijnyje stolby v osnovanijach fundamentov.
In: Strojiteľnaja nauka i technika. - ISSN 1818-9792. - 2008, č.2 (2008), s. 92-95

BDE7 Pivarč, Ján: Stone columns.
In: Pollack Periodica. - ISSN 1788-1994. - Vol. 3, No. 1 (2008), s. 123-135

BDE8 Pivarč, Ján: Stone columns - comparison of analytical and numerical approaches.
In: Strojiteľnaja nauka i technika. - ISSN 1818-9792. - 2008, č.5 (2008), s. 89-91

BDE9 Pivarč, Ján: Štrkové piliere - Prehľad.
In: Konstrukce. - ISSN 1213-8762. - Roč.7,č.1 (2008), s. 12-15

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 3

BDF1 Bednárová, Emília: Betónové priehrady z pohľadu geotechnickej praxe.
In: Hlas Váhu. - Roč.18,máj,mimoriadne číslo (2008), s. 6-9

BDF2 Hulla, Jozef: Zakladanie stavieb na pôdach so zlepšenými vlastnosťami.
In: Stavba. - ISSN 1335-5406. - Roč.11, č.10 (2008), s. 54-56

BDF3 Turček, Peter: Zakladanie halových objektov.
In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč.4,č.6 (2008), s. 62-64

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 6

BEC1 Bednárová, Emília - Grambličková, Danka: Stabilita ochrannej hrádze odpadového kanála vodného diela Gabčíkovo.
In: Polní geotechnické metody 2008 : 28. mezinárodní seminář, Česká republika, Ústí na Labem. - Ústí nad Labem : AZ CONSULT spol.s.r.o., 2008. - ISSN 1213-1237. - S. 12-17

BEC2 Grambličková, Danka - Bednárová, Emília: Filtračná stabilita obvodovej hrádze poldra Borša.
In: Polní geotechnické metody 2008 : 28. mezinárodní seminář, Česká republika, Ústí na Labem. - Ústí nad Labem : AZ CONSULT spol.s.r.o., 2008. - ISSN 1213-1237. - S. 29-34

BEC3 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef: Príčiny porušenia a návrh sanácie oporného múru realizovaného v zosuvnom území. : .
In: Zakládání staveb - Brno 2008 : 36.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,10.-11.11.2008. - Brno : Sekurkon, 2008. - ISBN 978-80-86604-38-1. - S. 172-177

BEC4 Sumec, Jozef - Kuzma, Jozef - Hruštinec, Ľuboš: Comparison of the Numerical Analysis Results and the Geotechnical Monitoring Results of the Pump Station in Jaslovské Bohunice.
In: Experimental Stress Analysis 2008 : 46th International scientific conference. Horní Bečva, Czech Republic, June 2-5, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1774-3. - S. 239-242

BEC5 Turček, Peter - Frankovská, Jana: Národné prílohy eurokódu 7 - navrhovanie geotechnických konštrukcií : Současné trendy v navrhování a realizaci geotechnických konstrukcí.
In: Zakládání staveb - Brno 2008 : 36.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,10.-11.11.2008. - Brno : Sekurkon, 2008. - ISBN 978-80-86604-38-1. - S. 54-59

BEC6 Turček, Peter - Súľovská, Monika: Návrh zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy : Současné trendy v navrhování a realizaci geotechnických konstrukcí.
In: Zakládání staveb - Brno 2008 : 36.konference se zahraniční účastí.Sborník příspěvků.Brno,ČR,10.-11.11.2008. - Brno : Sekurkon, 2008. - ISBN 978-80-86604-38-1. - S. 44-49

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 8

BED1 Hulla, Jozef - Gróf, Vladimír: Deformačná zóna v podloží s hĺbkovými základmi.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 99-104

BED2 Ravinger, Roman: Diagnostika použiteľnosti oporných konštrukcií.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 173-178

BED3 Ravinger, Roman: Problémy kontaktov budov a oporných konštrukcií.
In: Zakladanie stavieb 2008 : Poruchy stavieb. Zborník príspevkov z 10. konferencie, Vysoké Tatry - Stará Lesná, SR, 15.-17.10.2008. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2008. - ISBN 978-80-970037-0-8. - S. 49-52

BED4 Súľovská, Monika: Vplyv diaľničného telesa na stabilitu územia.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 179-184

BED5 Súľovská, Monika - Turček, Peter: Založenie nádrží na stlačiteľnom podloží.
In: 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. - ISBN 978-80-227-2979-6. - nestr.

BED6 Turček, Peter - Bartošová, Monika: Iniciovanie zosuvu stavebnou činnosťou.
In: Zakladanie stavieb 2008 : Poruchy stavieb. Zborník príspevkov z 10. konferencie, Vysoké Tatry - Stará Lesná, SR, 15.-17.10.2008. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2008. - ISBN 978-80-970037-0-8. - S. 61-66

BED7 Turček, Peter - Súľovská, Monika: Optimalizácia navrhovania gabionového múru.
In: Geotechnika - Geotechnics 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring : Zborník z 12. ročníka medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry, SR, 10.-12.9.2008. - , 2008. - ISBN 978-80-248-1850-4. - S. 149-154

BED8 Turček, Peter: Poruchy základových konštrukcií spôsobené zmenou napätosti.
In: Zakladanie stavieb 2008 : Poruchy stavieb. Zborník príspevkov z 10. konferencie, Vysoké Tatry - Stará Lesná, SR, 15.-17.10.2008. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2008. - ISBN 978-80-970037-0-8. - S. 9-14

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 2

BEE1 Hruštinec, Ľuboš - Kuzma, Jozef - Lukáč, Michal - Černý, Miroslav: Vplyv reologických procesov v podloží na bezpečnosť vodného diela Kráľová.
In: XXXI. Přehradní dny 2008 : Sborník příspěvků - sv.1. Příspěvky I.část. Brno,10.-12.6.2008. - : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008. - S. 163-170

BEE2 Turček, Peter - Hulla, Jozef - Súľovská, Monika: Návrh geotechnických opatrení na diaľnici D3.
In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : Česko-slovenská konference.Brno,ČR,11.-12.12.2008. - Brno : CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 25-30

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

BEF1 Turček, Peter: Současné tendence při zakládaní hál.
In: Stavební ročenka 2009. - Bratislava : Jaga Group, 2008. - ISBN 978-80-8076-068-7. - S. 9-11

BGG Štandardy, normy

Počet záznamov: 1

BGG1 Kopecký, Miloslav: Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby : Technické podmienky. - Bratislava : Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií Slovenskej republiky, 2008. - 60 s.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 1

FAI1 Liščák, Pavel - Ondrášik, Martin - Frankovská, Jana: Geológia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou/Bratislava 2008. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008. - 230 s. - ISBN 978-80-89343-06-5

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 1

GII1 Masarovičová, Mária - Slávik, Ivan: Geotechnické aspekty vodných stavieb : Pracovný seminár Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava,14.11.2008. - Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2008. - CD-ROM.