Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov
Katedra TZB v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia každoročne organizuje vedecko-odborné konferencie a semináre pre oblasť zdravotnej techniky, vykurovania a vzduchotechniky.

Organizované medzinárodné konferencie:

 • Vykurovanie
 • Vzduchotechnika
 • Facility management
 • Sangyha
 • Meranie a rozpočítanie tepla
 • Indoor climate of buildings

Organizované konferencie so zahraničnou účasťou:

 • Energetický manažment
 • Obnoviteľné zdroje energie

Organizované celoštátne odborné semináre:

 • Výmenníky a odovzdávacie stanice tepla

Okrem iného sa naši pedagógovia a interní doktorandi aktívne zúšastňujú rôznych iných konferencií, medzi ktoré patria napríklad:
 • CLIMA 
 • WMcaus
 • Young Scientist
 • E-nova
 • ÉPKO
 • Techforum
 • a mnohé iné