Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Svetový  vedecký kongres CLIMA 2022, ktorý sa konal od 22. mája do 25. mája. Tento 14. ročník sa konal v Rotterdame, druhom najväčšom meste Holandska. Kongres CLIMA 22 spojil odborníkov, výskumníkov a ľudí z praxe, aby si vymenili poznatky a výstupy so svojich dosiahnutých výsledkov.

Na splnenie globálnych klimatických cieľov a vykonávanie dohody EÚ Zelená dohoda sa v roku 2022 zmení regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022. Zatiaľ čo stratégia renovácie sa zameriava na rekonštrukciu hlbokej energie až pre 35 miliónov budov do roku 2030. CLIMA 2022 sa zameriavala na 5 tém súvisiacich s touto masívnou transformáciou, ktorá je na obzore: Energia, Obšírnosť, Digitalizácia, Zdravie & pohodlie a Štúdium & vzdelávanie.

 

Prednášatelia boli rozdelení do paralelných sekcií, pričom celkový počet prednáškových miestností bol až 10. Celkovo odznelo počas kongresu vyše 280 príspevkov od vedeckých a odborných skupín autorov. Vystavené boli aj posterové prezentácie a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť mali možnosť pripojenia sa na diaľku prostredníctvom online prenosu.

Množstvo nových riešení, výskumov a poznatkov odprednášalo veľký počet odborníkov z rôznych krajín ako napríklad z Holandska, Dánska,  Belgicka, Fínska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Slovinska, Českej republiky, Nórska, Japonska, Čína, Turecka, Francúzska, Spojených štátov amerických a iných krajín sveta a v neposlednom rade aj Slovenska, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo stavebnej fakulty. V zastúpení pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., a šiestich doktorandov z Katedry technických zariadení budov boli aj zo strany Slovenskej technickej univerzity odprezentované naše dosiahnuté výsledky.

REHVA Student Competition 2022

V pondelok 23. mája, v Rotterdame, študenti študentskej súťaže REHVA predstavili svoje bakalárske a diplomové práce porote. Predmetom práce každého zúčastneného študenta boli témy na technické systémy ako napríklad vykurovanie/vetranie/klimatizácia/chladenie, vnútorná kvalita životného prostredia, energetická bilancia, energetická účinnosť a udržateľnosť.

 

Náš doktorand prvého ročníka Ing. Martin Sokol sa zúčastnil so svojou diplomovou prácou na tému Návrh kanalizačných systémov vo vysokej budove a reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu. Víťazom študentskej súťaže sa stal Íñigo Martín Melero s témou „Numerické modelovanie ultrazvukového procesu odparenia vstupného vzduchu kondenzátora pre chladiaci systém kompresie pary“ .

Text, foto: Ing. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF