Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

V dňoch 9. - 10. júna 2022 sa v Grand hoteli Permon**** v Podbanskom uskutočnil 21. ročník vedecko-odbornej konferencie Vzduchotechnika 2022. Hlavnou témou konferencie boli Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu. Organizátorom celej akcie bola Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia SSTP, člen ZSVTS v spolupráci s federáciou európskych asociácií vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA, katedrou TZB a Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Konferencie sa zúčastnilo 100 účastníkov a viac ako 10 popredných firiem pôsobiacich z oblasti vzduchotechniky.

Prednášky boli rozdelené do piatich sekcií, ktorých obsah bol určený projektantom vzduchotechniky, odborníkom z oblasti vetrania a klimatizácie, ako aj ľuďom z oblasti vedy a výskumu. Celkovo na konferencii odznelo 29 odborných prednášok na témy týkajúce sa legislatívy vo vzduchotechnike, vzduchotechniky v budovách všetkých kategórií pozemného staviteľstva a taktiež na tému zdrojov chladu a tepla pre vzduchotechniku.

 

Konferencia bola zahájená príhovorom predsedu SSTP prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a odborného garanta doc. Ing. Zuzany Strakovej, PhD. Prvý deň konferencie bol zameraný na prehľad noviniek a zmien v legislatíve týkajúcej sa vzduchotechniky, vzduchotechniky v budovách občianskej vybavenosti a priemyselnej vzduchotechniky. Po odznení prednášok prebehlo zaujímavé diskusné fórum s otázkami na legislatívu a hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu.

V úvode spoločenského večera sa účastníkom konferencie prihovorila odborná garantka doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. spolu s predsedom SSTP prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD., ktorí v rámci svojich príhovorov odovzdali ceny SSTP za Vzduchotechniku doc. Ing. Jána Valenta, CSc., ktorú si za rok 2021 prevzal Ing. Vladimír Orovnický a taktiež dodatočne za rok 2020 prevzal cenu oceneného Ing. Eugena Turzu jeho syn Ing. Robert Turza. Slovo s príhovorom si vzal aj predstaviteľ spoločnosti Mercor Slovakia s. r. o., ktorá bola zároveň generálnym partnerom konferencie. Zvyšok spoločenského večera sa niesol v podaní hudobnej skupiny Duchoňovci, ktorí zabávali účastníkov konferencie výbornou muzikou.

 

Druhý deň konferencie si účastníci vypočuli prednášky na tému vzduchotechniky v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch a tému zdrojov chladu a tepla pre vzduchotechniku. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom odbornej garantky s poďakovaním sa partnerom, prednášateľom a odbornej verejnosti. Veľká vďaka za usporiadanie a hladký priebeh konferencie patril organizačnej garantke Jane Lehotovej Nôtovej a celému organizačnému výboru.

Text, foto: Ing. Tomáš Strenk, Katedra technických zariadení budov SvF