Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

 

ASCE Research Library - plné texty odborných časopisov a zborníkov

ASCE časopisy online       ASCE zborníky online


Prístup do unikátnych fondov produkcie vydavateľstva ASCE pre potreby pedagógov, študentov a doktorandov hradí od roku 2004 zo svojich fondov Stavebná fakulta STU pre online sprístupnenie veľkého rozsahu plných textov renomovaných zahraničných karentovaných odborných časopisov a zborníkov zo všetkých vedných disciplín SvF.

Stavebná fakulta STU je jediným predplatiteľom tejto unikátnej databázy v strednej a východnej Európe.

Využite priamo z Vašich počítačov online priamy prístup k plným textom 38 titulov odborných časopisov a celej produkcie zborníkov ASCE, s prírastkom viac ako 4000 odborných článkov v časopisoch ročne.ASCE Research Library / Vedecká knižnica ASCE

http://www.ascelibrary.org
Online vedecká knižnica z oblasti stavebníctva poskytuje možnosť interaktívneho vyhľadávania a prístup k plným textom viac ako 80 000 plnotextových dokumentov kompletnej produkcie vydavateľstva American Society of Civil Engineers, v počte viac ako 690 000 strán.


ASCE Journals / Časopisy ASCE

http://ascelibrary.org/journals
Priamy prístup do úplných textov 38 titulov odborných časopisov, vydávaných ASCE (väčšina z nich sú karentované). Prístupné sú všetky najnovšie čísla roku 2016 a archívne ročníky všetkých titulov odborných časopisov od roku 1983. Prehliadanie je možné aj podľa titulov časopisov.


ASCE Proceedings / Zborníky ASCE

http://ascelibrary.org/proceedings
Priamy prístup k plným textom kompletnej produkcie zborníkov, vydaných spoločnosťou ASCE, od roku 2000 (niektoré vybrané zborníky už od roku 1996), až po najaktuálnejšie zborníky vedeckých a odborných konferencií z roku 2016. Možné vyhľadávanie podľa špecializácie, titulu zborníka a iných hľadísk.