Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská
Kočovce panoráma

Jaroslav Kudláček
vedúci UVZ STU Kočovce
Tel : 032/7798192, 0905 22 72 55
jaroslav.kudlacek@stuba.sk