Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dňa 6. 12. 2018 sa na Stavebnej fakulte STU uskutočnil už 8. ročník Majstrovstiev SvF v plávaní. Tieto plavecké preteky zorganizovala Katedra telesnej výchovy SvF ako súčasť osláv osemdesiateho výročia začatia výučby v stavebníctve a geodézii.

Plavecké preteky prišiel slávnostne otvoriť prodekan pre rozvoj fakulty doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., ktorý poprial všetkým účastníkom veľa úspechov v súťaži, ale aj v štúdiu a v živote.

Majstrovstiev SvF sa zúčastnilo 33 poslucháčov, ktorí štartovali v štyroch individuálnych disciplínach a v dvoch štafetách. V mužskej kategórii si študenti zmerali sily v disciplínach 50 m voľný spôsob, 50 m prsia, v ženskej kategórii 25 m voľný spôsob, 25 m prsia. V štafetách muži plávali 4 x 50 m voľný spôsob a ženy 4 x 25 m voľný spôsob. Pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v individuálnych disciplínach získali medaily a diplomy, víťazi štafiet poháre. Ceny oceneným študentom odovzdal prodekan SvF doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. I keď v individuálnych disciplínach plavecký rekord nepadol, podarilo sa to mužskej štafete v zložení Szabó M., Lederer L., Simonides S., Fazekaš T., kde víťazný čas mal hodnotu 1 : 53, 52 s, k čomu im srdečne gratulujeme.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka  video

Úprimné poďakovanie patrí dekanovi SvF STU prof. Ing. Stanislavovi Unčíkovi, PhD., ktorý finančne podporil organizáciu tohto športového podujatia. Veľké poďakovanie patrí kolegyniam KTVY SvF  Mgr. Zite Herzánovej, Mgr. Zuzane Herzánovej a Mgr. Michaele Cibulovej,  ktoré sa výborne podieľali na organizácii plaveckých pretekov.https://www.youtube.com/watch?v=dK1c7j1fUK8

Uplynulý 8. ročník Majstrovstiev SvF STU v plávaní hodnotíme ako príjemné zavŕšenie dvojsemestrálnej výučby plávania a ďakujeme všetkým študentom, súťažiacim aj obecenstvu za vytvorenie skvelej športovej atmosféry. Už teraz sa tešíme na 9. ročník Majstrovstiev Stavebnej fakulty STU v plávaní.

Mgr. Helena Čepová, riaditeľka pretekov