Prejsť na obsah
Diane na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v letnom semestri akademického roka 2018/2019 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov –  Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č.  0473/2013/37/1).

 

Vzdelávanie je určené pre  pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti,  HVAC technik atď.

Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií :

  1. Facility management(doc. Ing. Somorová, PhD.),
  2. Energetický manažment(prof. Ing. Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Maczko, STRABAG),
  4. Systém manažérstva kvality(prof. Ing. Gašparík, PhD.),
  5. IT vo facility managemente (Ing. Choutka, ALTSTANET),
  6. Manažment ľudských zdrojov(Ing. Kalinová, PhD.), 3D a FM (Ing. Nouzovský),
  7. Architektúra a facility management(doc. Ing. Branislav Somora, PhD.); Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa  kvalifikačné Osvedčenie o  absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Predpokladaný začiatok: marec 2019

Odborný garant:        doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Miesto konania:        Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Bližšie informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121