Prejsť na obsah
Diane na SvF

Útroby komplexu budov  - sídla Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - sa už niečo pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok  9. 2. 2017 začínali hemžiť študentmi. To by nebolo nič neobvyklé, ale tentoraz to boli tváre o niečo mladšie, ešte len stredoškolské. Patrili  študentom stredných škôl z celého Slovenska a zračila sa na nich tá príznačná mladícka zvedavosť - dnes na všetko, čo súvisí so štúdiom na tejto fakulte.  A príležitosť mali jedinečnú, práve sa začínal Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojom bohatom programe ponúkal informačné pulty jednotlivých bakalárskych študijných programov, Tour de Stavebnej fakulty skupinové prehliadky s odbornými sprievodcami po celofakultných pracoviskách (knižnica, jedáleň, telocvičňa) po katedrách, laboratóriách s názornými experimentami ako aj ukážkami študentských prác (bakalárske, diplomové, makety, modely, postery). Hodinu pred poludním sa mladí záujemcovia o štúdium na fakulte   sústredili v Aule, kde ich privítalo vedenie fakulty na čele s dekanom prof. Stanislavom Unčíkom.  Vypočuli si nielen potrebné ale aj doplňujúce informácie o spôsobe štúdia, ponúkaných akreditovaných študijných programoch,  o podmienkach prijatia, o aktivitách študentov vo voľných chvíľach a napokon o aktuálnom uplatnení absolventov v praxi ako u nás tak aj v susednom zahraničí. Milou súčasťou programu bolo slávnostné udeľovanie cien najlepším študentom Stavbárskej olympiády -  novej internetovej súťaže pre stredoškolákov z celého Slovenska. Je potešiteľné, že v jej 1. ročníku sa zúčastnilo vyše 500 stredoškolákov. Poznáte lepšiu motiváciu pre štúdium? Veríme, že pre mnohých z mladých návštevníkov nášho dňa otvorených dverí  to bol len jeden z mnohých impulzov pre ich životne dôležité rozhodnutie pri výbere svojho povolania.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka