Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 1. 12. 2008 o 11,00 hod sa v zasadačke fakulty uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Jany Šiagiovej, PhD., zamestnankyne Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, na tému Pravdepodobnostná teória grafov a obhajoba jej habilitačnej práce Selected Topics in Algebraic Theory of Graphs and Maps.