Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 9. 6. 2009 o 10,00 hod. sa v knižnici Katedry geodetických základov SvF STU uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ladislava Husára, PhD., zamestnanca Katedry geodetických základov.

Téma habilitačnej prednášky: O dôsledkoch teórie relativity v geodézii

Názov habilitačnej práce: Čas, priestor a referenčné systémy - základné piliere geodézie