Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Společnost ABF, a.s. si Vás spolu s partnery akce dovoluje pozvat na konferenci Křižovatky architektury, která se uskuteční dne 21. 9. 2009 ve Výstavní síni Mánes v Praze.

Program konference, jak již název napovídá, bude zaměřen na aktuální témata:

  • začleňování moderní architektury do historických center měst, tuzemské i zahraniční zkušenosti
  • zapojení kulturních památek do života moderního města 
  • územní plánování
  • urbanistické projekty začleňování zeleně a relaxačních zón do městského parteru

Úvod do problematiky přednese doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírek NG v Praze. O zahraniční zkušenosti se začleňováním moderní architektury do původní historické zástavby Bruselu známé jako tzv. „Bruselizace" se s návštěvníky podělí François-Xavier de Donnéa, unikátní developerský projekt přeměny centrální části Hamburku tzv. „HafenCity" představí ředitel stavebního úřadu městské části Hamburg-Mitte Bodo Hafke. Projekt se dotýká nejen revitalizace a obnovy města - rekonstrukce domů z poválečného období, ale vtiskává městu novou tvář připojením městské části HafenCity do aktivního života Hamburčanů. Čtyřlístek zahraničních hostů doplní hlavní architektka Budapešti, urbanistka Éva Beleznay a Markus Olechowski z Magistrátu města Vídně, který téma metodologie územního plánování doplní i o stále aktuální téma výškových budov v kontextu světového dědictví.

Problematiku územního plánu Prahy otevře přímo ředitel Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Ing. Bořek Votava, na kterého naváže vedoucí odboru urbanistické koncepce ÚRM Ing. arch. Kateřina Szentesiová. Vnitřní suburbanizace Prahy projevující se enormní snahou o extenzivní růst městských částí doprovázená dopady vnější suburbanizace do územního plánování - i tyto otázky řeší nový koncept územního plánu. A že kulturní památky mohou být součástí aktivního života města? Nejen této problematiky se dotkne přednáška PhDr. Michaela Zachaře z Národního památkového ústavu.

Na přípravě programu konference se podílí:
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí odboru urbanistické koncepce, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Ing. arch. Oleg Haman, předseda Obce architektů
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., FSv ČVUT v Praze, katedra architektury
Ing. arch. Michal Šourek, MS architekti s.r.o. a zástupce časopisu Stavební Fórum
Mgr. Julius Macháček, šéfredaktor časopisu ARCHITEKT

Doprovodný program konference:
Exkluzivní prohlídka expozic festivalu Architecture Week umístěných v dalších sálech výstavní síně Mánes.

REGISTRUJTE SE VČAS, KAPACITA SÁLU JE OMEZENA!  Více info: www.krizovatkyarchitektury.cz.

Vstupné pro studenty: 200 Kč

Manažerka konference: Bc. Eva Pácaltová, e-mail: pacaltova@abf.cz, tel.: 739 003 161, 222 891 117

Príloha subor PDF