Prejsť na obsah
Diane na SvF

Katedra technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU spolu s Inštitútom pre pasívne domy, Fakultou architektúry STU a so Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia organizuje Letnú školu udržateľnej architektúry 2018, ktorá sa bude konať pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU prof. Stanislava Unčíka na pôde fakulty v termíne od 25.6. 2018 - 29.6. 2018.

Uzávierka prihlášok 20.6.2018.

PROGRAM    PRIHLÁŠKA

Kontaktná adresa:
Ing. Soňa Gažíková, KTZB           
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
mobil: 0944 291 375
e-mail: sonka.gazikova@gmail.com