Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na medzinárodnom pracovnom stretnutí sa zišli začiatkom júna zástupcovia partnerských inštitúcií - z  Kazašskej univerzity medzinárodných vzťahov a jazykov Ablai Khana v Almate v zastúpení prodekanky pre pedagogickú činnosť doc. B.Zhumagulovej a učiteľky anglického jazyka Sh.Mussayev, a Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorú zastupoval jej dekan prof. Ing. A.Kopáčik, PhD., prof. Ing. K.Ivanička, PhD.  a doc. Ing. J.Dický, PhD.  - , ktoré spoločne participujú na projekte Tempus Tacis.

Ešte v roku 2006 sa Stavebná fakulta STU ako partnerská inštitúcia (spolu so Štátnou technickou univerzitou v Tambove a Univerzitou Pierra Mendea v Grenobli) zapojila do projektu Tempus Tacis s názvom „Transfering of EU evaluation models in KAUIR functions and processes" (Odovzdávanie európskych modelov na evaluáciu/hodnotenie kvality Kazašskej univerzity). Podávateľom projektu, ktorý obsahovo vychádza z požiadaviek Bolonskej deklarácie a nadväzuje na ne, je Fakulta politických vied Univerzity v Janove.