Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 30.11.2018 boli na zasadnutí akademického senátu SvF STU uskutočnené voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU.

Volebná komisia konštatovala, že akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave zvolil

prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.,

za kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2019 - 2023.

V Bratislave 30.11. 2018

                                                           doc.  Ing.arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
                                                                           predsedníčka AS SvF STU