Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V medzinárodnej študentskej súťaži International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop sa naši študenti v spolupráci s tímom z Kunming University umiestnili medzi pätnástimi najlepšími tímami zo sveta, čo znamená, že v auguste letia na mesiac do Číny a tam budú navrhnuté dielo stavať!

Každoročne súťaž kladie dôraz na kontextuálnu architektúru ako aj na prax a pritom skúma silu dizajnu v odľahlých štvrtiach čínskych provincií. Tento rok bolo zadaním navrhnúť chatový komplex s infraštruktúrou v historickej časti 100-ročného hruškového sadu v Siyang County, v Číne. Od začiatku bolo najväčšou výzvou porozumieť novému prostrediu a čínskej kultúre, čo sa za tak krátky čas asi ani nedá. Naopak, možno vďaka tomu dokázali k návrhu pristupovať inak a porota to v piatok ocenila.

Obrovská vďaka patrí Ing. arch. J. Hermannovi za sprostredkovanie a podporu, Ing. arch. Z. Nádaskej, PhD. a Ing. arch. P. Paňákovi za pravidelné konzultácie, študentom aj profesorovi z partnerskej Kunming University za spoluprácu, vedúcemu tímu Ing. M. M. J. Arnouldovi za skvelú organizáciu a samozrejme našim študentom za ich kvalitnú prácu a bojové nasadenie aj napriek časovej tiesni.

Menovite sú to: Bc. Robert Provazník, Romana Vojtková, Juliana Tafernerová, Bc. Jakub Hanzl a Bc. Michal Marťák

Len tak ďalej!

Víťazné práce (tretia je naša):

 https://mp.weixin.qq.com/s/mkdjHkfGezg9ZljtiMKhcA

 

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, doktorand, Katedra architektúry SvF STU v Bratislave (prevzaté z FB KARCH)