Prejsť na obsah
Dianie na SvF

...kytice kvetov, šumivé víno, vo vrecku tvrdo vydretý diplom, na srdci hrejivý, víťazný pocit. Akosi takto sa má skončiť čas získavania vedomostí...aj týmito slovami sa každoročne lúčia absolventi Stavebnej fakulty, aby vzápätí vykročili každý svojou vlastnou cestou...

V akademickom roku 2008/2009 ukončilo inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a tým získalo titul Ing. - 432 študentov. Z uvedeného celkového počtu získalo

Cenu rektora: 1   študent
Cenu dekana: 19 študentov
Najlepšia diplomová práca: 13 študentov
Cenu ministra životného prostredia:  1   študent
Cenu ministra výstavby: 1   študent
Cenu predsedu úradu geodézie: 1   študent
Cenu komory geodetov a kartografov: 1   študent
Cenu komory stavebných inžinierov: 2   študenti
Cenu hydrológov: 1   študent
Cenu IWA: 1   študent
Cenu asociácie zamestnávateľa vo vodnom hospodárstve na Slovensku: 2   študenti
Cenu Slovenskej cestnej spoločnosti: 1   študent
Cenu Ateliérová tvorba: 3   študenti
Cenu Profesora Arpáda Tesára: 1   študent
Cenu Slovenského priehradného výboru: 1   študent
Jazykový certifikát: 5   študenti

Srdečne blahoželáme !