Prejsť na obsah
Diane na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 12 bod
5. písmeno h) platného Štatútu STU udeľuje študentom STU rektorské voľno na deň
31. október 2013.