Prejsť na obsah
Diane na SvF

15.2.2009 je uzávierka podávania prihlášok na BAYHOST štipendiá (700 UR/mesiac)na doktorandské a postgraduálne štúdium na Bavorských štátnych univerzitách.Viac informácií o programe, podmienkach podania prihlášky a procese výberu -

http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipen_ost.shtml

 

Informacia je dostupna aj na web strankach STU:

http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=1

alebo na stranke pre "Stipendia": rok 2009 - mesiac februar

http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3409