Prejsť na obsah
Diane na SvF

Začiatkom decembra (6.12.2018) sa uskutočnil Veľtrh vzdelávania na Gymnáziu Jána Kollára (JK) v Báčskom Petrovci. V poradí už desiateho veľtrhu sa zúčastnilo okolo 20 fakúlt zo Srbskej a Slovenskej republiky. Zo slovenských vysokých škôl to bola Stavebná fakulta STU a všetky fakulty týchto univerzít: Slovenská poľnohospodárska univerzita z Nitry, Žilinská univerzita a Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice.

Našu fakultu reprezentovali študenti 2. ročníka doktorandského štúdia VHI Ing. Marija Mihaela Labat a Ing. Gabriel Földes z Katedry vodného hospodárstva krajiny a Ing. Ivana Marko z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF. Žiakom tamojšieho gymnázia predstavili možnosti a výhody štúdia na našej fakulte, ako aj alternatívne príležitosti uplatnenia absolventov v praxi. Taktiež oboznámili študentov o možnostiach ubytovania, ako aj o kultúrnom, spoločenskom a športovom prežití voľného času v Bratislave.

Veríme, že naši študenti úspešne oslovili žiakov zo Srbska a už v budúcom akademickom roku sa s niektorými z nich stretneme na našej fakulte!

Informácie o veľtrhu zverejnilo Gymnázium JK v Báčskom Petrovci aj na svojom FB:

GJK FACEBOOK: https://www.facebook.com/GJKBackipetrovec/?fref=nf

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

 

Ing. Marija Mihaela Labat, Ing. Gabriel Földes, Ing. Ivana Marko, Stavebná fakulta STU v Bratislave