Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky:
 • akademický titul PhD., alebo jeho ekvivalent v oblasti matematiky,
 • 10 rokov pedagogickej praxe na VŠ, 
 • publikačná činnosť v časopisoch z databázy CC, 
 • aktívne ovládanie anglického jazyka a softwérových systémov MATHEMATICA a EXCEL.
Termín nástupu : 1.12.2009

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF.

Požiadavky:
 • ukončená Stavebná fakulta so zameraním na statiku stavebných konštrukcií,
 • vedecká hodnosť PhD., 
 • pedagogická prax, 
 • znalosť anglického jazyka.
Termín nástupu : 1.1.2010

1 miesta výskumného pracovníka Katedru stavebnej mechaniky SvF.

Požiadavky:
 • ukončená stavebná alebo strojnícka fakulta so zameraním na dynamiku a mechaniku, 
 • vedecká hodnosť PhD., 
 • prax v oblasti experimentu a meranie, 
 • znalosť anglického jazyka.
Termín nástupu : 1.1.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.