Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru materiálového inžinierstva SvF.

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, stavebná fakulta, študijný odbor priemyselná výroba stavebných hmôt a dielcov alebo materiálové inžinierstvo,
  • vedecká hodnosť - PhD. alebo CSc.,
  • znalosť anglického jazyka,
  • práca s PC.

Termín nástupu : 1.11.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.