Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta tajomník fakulty

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomické alebo technické,
 • 10 rokov praxe po udelení vysokoškolského titulu,
 • práca s PC /MS Windows, MS Office, MS Outlook/,
 • jazykové znalosti /anglický jazyk - pokročilý/.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do 22.11.2009 na Oddelenie ľudských zdrojov STU Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

Pridané: 28.10.2009


Oznam
o výsledku výberového konania na obsadenie miesta tajomníka fakulty SvF STU

Výberového konania sa zúčastnili:

 

 • Ing. Hana CÁPAYOVÁ
 • Ing. Ingeborg ČAVARGOVÁ 
 • Ing. Eva GAJARSKÁ
 • Ing. Rudolf KOTIAN
 • Ing. Dagmar LACIKOVÁ
 • Ing. Ján MAXIM
 • Ing. Žaneta PETRÁŠOVÁ
 • Ing. arch. Ivan RIEČNY
 • Ing. Jana SOKOLOVÁ
 • Ing. Tomáš ŠATURA
 • Ing. Viktor TATÁR
 • Mgr. Ing. Jozef WALLNER

 

Na miesto tajomníka fakulty bol vyhodnotený:

Ing. Tomáš ŠATURA 

Pridané: 4.1.2010