Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor STU v Bratislave dekrétom č. 557 udelil Ing. Ladislavovi Husárovi, PhD. vedecko - pedagogický titul docent v odbore geodézia a kartografia s účinnosťou od 8. 7. 2009

Srdečne blahoželáme!