Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti všetkých fakúlt STU sa môžu uchádzať o grant na študentskú stáž v podnikoch v rámci projektu Erasmus na tomto kontaktnom mieste:

Kancelária programov EÚ
budova Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3,  812 19 Bratislava
doc. Ing. Marian Veselý, PhD., e-mail: marian.vesely@stuba.sk
RNDr. Andrea Staňová, e-mail: andrea.stanova@stuba.sk
tel.: 02/602 91 107, 02/602 91 124