Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 9. júna 2015 o 10.00 hod.sa v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Renáty Korenkovej, PhD., pracovníčky Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu SvF ŽU Žilina.

Téma habilitačnej prednášky: Konštrukčné sústavy historických krovov.

Názov habilitačnej práce: Ochrana a obnova historických krovov.