Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 29.05.2019 o 13.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Márie Ždímalovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Aplikácia teórie grafov v spracovaní obrazu.

Názov habilitačnej práce: Networks with special properties and their applications.