Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že:
dňa 8. 12. 2006 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie uskutočni:

  • o 9,30 hod inauguračná prednáška doc. Ing. Ildikó Rousekovej, PhD., zamestnankyne Katedry materiálového inžinierstva SvF STU, na tému Pôsobenie roztokov dusičnanu amónneho na cementové kompozity,
  • o 11,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Dušana Katunského, PhD., zamestnanca SvF TU Košice, na tému Priemyselné objekty a tvorba vnútorného prostredia.