Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 11.05.2018 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutočnia inauguračné prednášky:

 

- o 9.00 hod. inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., pracovníčky Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, na tému: Integrované nakladanie s odpadmi;

- o 11.00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Takácsa, PhD., pracovníka Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave, na tému: Geotermálna energia v sústavách centralizovaného zásobovania teplom.