Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 3.7. - 5. 7. 2022 sa na Stavebnej fakulte ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe) konala medzinárodná konferencia Central Europe towards Sustainable Building (CESB) a Young Researchers in Sustainable Building (YRSB) 2022 zameraná na udržateľné budovy.

Konferencia YRSB - Mladí vedci a trvalo udržateľná budova 2022 je vedľajšou udalosťou konferencie CESB22. Cieľom YRSB22 je spojiť výskumníkov, študentov PhD. štúdia, v oblasti trvalo udržateľnej budovy. YRSB22 sa uskutočnila dňa 4. júla 2022, kde svoje príspevky odprednášalo 12 doktorandov z rôznych zahraničných inštitúcií.

 

Poslaním konferencie je priviesť mladých doktorandov, pôsobiacich v oblasti trvalo udržateľnej budovy, aby zdieľali výskumné výsledky, prediskutovali a získali spätnú väzbu od svojich kolegov. Predchádzajúce konferencie YRSB sa konali v rokoch 2013, 2016 a 2019 a medzi doktorandmi mali veľký úspech.

Za Slovenskú technickú univerzitu a Katedru technických zariadení budov odprezentovala doktorandka Ing. Anna Predajnianska príspevok na tému Reconstruction Possibilities to Achieve a Nearly Zero Energy Buildings. Celkovo sa počas konferencie CESB22 odprezentovalo vyše 90 odborných príspevkov. Výskumníci a odborníci z praxe odprezentovali zaujímavé prezentácie v troch paralelných sekciách. Ako prídavok ku konferencii sa uskutočnila prechádzka Prahou a spoločenský večer.

Text, foto: Ing. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF