Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 10. – 14. februára 2020 sa konala tradičná 28. medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020, ktorá bola tento rok zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom, s krásnym výhľadom na Kriváň. Táto konferencia je organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Katedrou technických zariadení budov (TZB) Stavebnej fakulty, ktorá je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Konferencia je určená najmä odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, ale aj predstaviteľom štátnej správy a v neposlednom rade odborníkom z oblasti vedy a výskumu.

Odborný program je rozdelený do piatich samostatných celkov, prislúchajúcich jednotlivým dňom a to energetika budov, progresívna výroba tepla, obnoviteľné zdroje energie, automatizácia vo vykurovaní a energetické služby. Konferencia sa každoročne teší prítomnosti prednášateľov z veľkého množstva firiem, ako sú Brilon, LDM Priemyselné armatúry, SPP – distribúcia, Systherm, Viessmann a mnohé ďalšie. Svojimi poznatkami každoročne prispievajú aj odborníci z oblasti vedy a výskumu, ktorých pôsobiskom sú univerzity v rámci Slovenska a Českej republiky, ako napr. Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Brno, Praha a Ostrava.

   

Konferencia bola zahájená príhovorom odborného garanta, prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Prvý deň konferencie sa niesol v duchu energetiky budov, energetickej legislatívy a energetickej hospodárnosti budov. Prvý spoločenský večer sa konal koktail generálnych partnerov SPP-distribúcia a Brilon a hlavného partnera Robert Bosh. V tento večer bola odovzdaná Cena SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2019, ktorá bola udelená prof. Ing. Jánovi Piteľovi, PhD. Večer nám spríjemňovala hudba kapely Kanci paní nadlesní.

Druhý deň konferencie bol venovaný progresívnej výrobe tepla. V tento deň prebehli prezentácie v troch sekciách, ktoré sa zaoberali zdrojmi tepla, kogeneračnými zdrojmi energie a záver dňa bol venovaný sústavám CZT a odovzdávacím staniciam. Po zaujímavých prezentáciách sa našiel čas na návštevu wellness-u. Po skvelom oddychu nasledoval koktail ďalšieho generálneho partnera Systherm a hlavných partnerov Veolia Energia Slovensko, NRG flex, Decon, Žilinská teplárenská a Kotrbatý. Tento spoločenský večer sa niesol v duchu kapely Silent Trio, ktorá sa postarala o ďalší príjemný večer.

V poradí tretí deň konferencie sa venoval témam obnoviteľných zdrojov energie. V rámci ďalších troch sekcií boli prezentované príspevky odborníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska na zdroje tepla na báze biomasy, tepelné čerpadlá a slnečnú energiu. Po náročnom dni bol čas oddýchnuť si vo wellness-e a užiť si ďalší spoločenský večer, ktorý sa niesol v duchu plodných diskusií a rozhovorov dlhoročných známych. Tentokrát na koktail pozýval generálny partner Viessmann, spolu s hlavnými partnermi Herz, GEROtop a Trane ČR.

Štvrtý, predposledný deň konferencie bol zameraný na automatizáciu vo vykurovaní. V troch sekciách boli predstavené príspevky odborníkov, ktorí sa venujú meraniu a rozpočítavaniu tepla, regulácii a riadeniu vykurovacích sústav a hydraulickému vyregulovaniu vykurovacích sústav. Každý záver dňa sa niesol v duchu diskusií na prednášané témy. V tento deň sa konal rozlúčkový spoločenský večer a koktail generálneho partnera LDM Priemyselné armatúry a hlavných partnerov V.I.Trade, ista Slovakia, Fenix Slovensko a Areko. V tento rozlúčkový večer znova zaznela hudba kapely AMY´s.

Posledný deň konferencie sa niesol v duchu energetických služieb, kde zazneli prednášky v rámci dvoch sekcií, ktoré sa venovali energetickému manažmentu a progresívnym vykurovacím sústavám.

Celkovo zaznelo počas piatich dní konferencie 86 zaujímavých a hlavne prínosných prednášok, ktorých sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie, ktorý tiež skonštatoval neustále sa zvyšujúcu úroveň konferencie. Po povzbudivých slovách nastal čas opustiť krásne tatranské prostredie. Veľká vďaka patrí organizačnej garantke, Jane Polakovičovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Anna Predajnianska, foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová, Ing. Anna Predajnianska, Bc. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF STU