Prejsť na obsah
Dianie na SvF

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave  
Termín 13. máj 2015
Miesto Tenisové kurty Mladá Garda, Račianska ulica, Bratislava     
Prezentácia 8.00 hod., tenisové kurty Mladá Garda
Kancelária súťaže   tenisové kurty Mladá Garda
Otvorenie súťaže 8.45 hod., Tenisové kurty Mladá Garda
Ukončenie súťaže Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže Mgr. Čepová Helena, tel. 0907 353 331,
e-mail: helena.cepova@stuba.sk
Sekretariát KTVY SvF STU, tel. 02/59274264
Prihlášky zasielajte riaditeľovi súťaže do 8.5.2015,
e-mail: helena.cepova@stuba.sk
Hlavný rozhodca doc. Michal Nemec, PhD.
Súťažná komisia riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca 
Podmienka účasti študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia na STU 2014/2015
Ceny za 1. – 4. miesto diplom

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Miesto tenisové kurty ŠD Mladá Garda
Systém súťaže hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, schválených STZ
Súťažné kategórie  dvojhra muži, dvojhra ženy
Časový program 13. 5. 2015 (streda) 8.00 hod. prezentácia, 8.30 hod. losovanie, ďalší program bude zverejnený na súťaži

                                               

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hráči sú povinní počas celého turnaja byť k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.