Prejsť na obsah
Dianie na SvF


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave  
Termín 23. máj 2015 (sobota)
Miesto Tenisové kurty Mladá Garda, Račianska ulica, Bratislava     
Prezentácia 8.30 hod., tenisové kurty Mladá Garda
Kancelária súťaže   tenisové kurty Mladá Garda
Otvorenie súťaže 8.45 hod., Tenisové kurty Mladá Garda
Ukončenie súťaže Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže Mgr. Čepová Helena, tel. 0907 353 331,
e-mail: helena.cepova@stuba.sk
Sekretariát KTVY SvF STU, tel. 02/59274264
Prihlášky zasielajte riaditeľovi súťaže do 15.5.2015,
e-mail: helena.cepova@stuba.sk
Hlavný rozhodca

Mgr. Helena Čepová

Súťažná komisia riaditeľ súťaže
Ceny za 1. – 4. miesto diplom

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Miesto tenisové kurty ŠD Mladá Garda
Systém súťaže hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, schválených STZ
Súťažné kategórie  štvorhra muži, ženy
Časový program 23. 5. 2015 (sobota) 8.30 hod. prezentácia, 8.45 hod. losovanie, ďalší program bude zverejnený v mieste súťaže              

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hráči sú povinní počas celého turnaja byť k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.